Over Dienke

Welkom!
Mijn naam is Dienke Rozendom (1990) en ik ben sinds september 2014 afgestudeerd als psychologe in de richting klinische en gezondheidspsychologie. Ik heb in mijn leven over veel dingen getwijfeld, maar de keuze om na mijn middelbare school psychologie te gaan studeren was snel gemaakt. Ik ben altijd al bezig geweest met de drijfveren van mijn eigen en andermans gedrag. Een vraag die voor mij altijd gespeeld heeft is hoe je in deze tijd van (werk)druk en een overvloed aan keuzes je eigen identiteit, intuïtie en innerlijke rust behoud. Hoe zorg je ervoor dat je jezelf niet laat meevoeren door de meningen van anderen over jou? Hoe bewaak je je grenzen? En wat zijn je eigen grenzen? Hoe ga je om met eenzaamheid?  Vanuit enerzijds mijn ervaringsdeskundigheid en anderzijds mijn opleiding psychologie begeleid en ondersteun ik tieners, jongvolwassenen en volwassenen in hun zoektocht naar meer authenticiteit en help ik ze bij het maken van keuzes vanuit het hart.

Behandelervaring en opleidingen
Ik heb ervaring met kortdurende behandeling op basis van Cognitieve en Gedragsmatige technieken en oplossingsgerichte technieken, zowel in het Nederlands als in het Engels. Naast individuele gespreksvorming heb ik ervaring met groepsgewijze behandeling voor cliënten met uiteenlopende thema’s (faalangst/perfectionisme, autisme, ADHD en uitstelgedrag, mindfulness en sociale vaardigheden). Diagnostische capaciteiten heb ik uitgebreid kunnen ontwikkelen door mijn Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) te behalen. Tijdens mijn reis door Frankrijk in 2015 heb gewerkt aan mijn persoonlijke ontwikkeling als therapeut door me te verdiepen in gerelateerde gebieden zoals mindfulness, yoga, neuropsychologie en positieve psychologie.
Ik ben Somatic Experiencing Practitioner (SEP); een methode door Peter Levine. Deze lichaamsgerichte behandelmethode is met name ontwikkeld voor mensen met traumatische ervaringen en werkt met de menselijke fysiologie als uitgangspunt. SE is er op gericht op zorgvuldige wijze, zonder herbeleving van het trauma, het lichaam te faciliteren om de opgebouwde spanning stap voor stap los te laten. De beweging die er ten tijde van de traumatische gebeurtenis niet kon zijn kan alsnog worden afgemaakt. Door deze ontlading kan eindelijk, soms pas na vele jaren, de rust in lichaam en geest terugkeren. Mensen zijn op nieuw in staat een florerend leven te leiden en niet meer gevangen zitten in hun traumatische gebeurtenis.
In maart 2019 ben ik begonnen met de opleiding die een mooie aanvulling op SE biedt; Neuro Affectief Relationeel Model (NARM). De NARM methode is geïnspireerd op psychodynamische modellen zoals hechtingstheorie en object-relatie theorie, lichaamsgerichte methodieken en karakterstructuren. Binnen NARM wordt een link gelegd tussen psychologische ‘verstoringen’ en het lichaam. Er wordt binnen de therapeutische relatie gewerkt vanuit het hier en nu, binnen een context van interpersoonlijke neurobiologie. NARM is een krachten georiënteerde, client-gerichte, niet pathologiserend model.